Get Adobe Flash player
Start Zamki i pałace

postheadericon Obiekty historyczne

postheadericon Dworek w Korzeniowie

Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 

Zespół pałacowo-parkowy - dwór pochodzi z końca XVII wieku, przebudowany na początku XIX wieku w stylu klasycystycznym: murowany, parterowy, z czterokolumnowym portykiem od frontu, sięgającym po gzyms facjaty, nakryty trójkątnym przyczółkiem, dach czterospadowy łamany. Dwór otoczony jest parkiem.
 
alt

Powierzchnia całego kompleksu wynosi 16,9 ha w tym około 4 ha stanowią stawy. Od strony frontowej dworek sąsiaduje z dużym owalnym stawem. Z dawnych zabudowań dworskich, prócz odnowionego dworku, zachowały się dwa drewniane budynki (dawniej były to stolarnia i kuźnia). Z zabytkowych elementów architektonicznych na terenie parku znajduje się figurka Matki Bożej, oraz zabytkowa kapliczka kryta gontem. Park został założony pod koniec XVII wieku na bazie istniejących lokalnych zadrzewień. Teren parku porasta drzewostan różnogatunkowy z dużą liczbą okazałych drzew. Park ma charakter naturalistyczny.
 

postheadericon Pałac w Rzemieniu

Ocena użytkowników: / 8
SłabyŚwietny 

Pałac Szaszkiewiczów w Rzemieniu
Opis budowli

Elewacja południowa pałacu w Rzemieniu przed przebudową w 1907 roku. Na północ od XV-wiecznej wieży widnieje ogromny i ciężki pałac Szaszkiewiczów. Wzniesiony jest na miejscu stojącego tutaj wcześniej pawilonu ogrodowego. Pałac Rzemieński reprezentuje architekturę z przełomu XIX i XX wieku. Wzniesiony został w roku 1869 dla Gustawa Szaszkiewicza. Pierwotnie był budynkiem jednopiętrowym, pięcioosobowym, nakrytym dachem siodłowym. Rok 1931 przyniósł rozbudowę pałacu, którą przeprowadzono w oparciu o projekty Zygmunta Hendla. Pałac w Rzemieniu jest budynkiem murowanym, potynkowanym na zewnątrz jak i w środku. Budowla swoją fasadą zwrócona jest w stronę południową. Założona na planie prostokąta z dwoma skrzydłami dobudowanymi poprzecznie. Część środkowa pałacu posiada ryzalit z dostawionym portykiem na filarach, oraz tarasem na piętrze. Nad ryzalitem od strony południowej nadbudowane jest drugie piętro, natomiast nad skrzydłem zachodnim umieszczona jest mansarda. Całość budowli nakryta jest dachem dwuspadowym.  Południowa fasada pałacu Szaszkiewiczów podzielona jest gzymsem miedzykondygnacyjnym, natomiast dolny poziom ściany jest boniowany. Główne wejście do budynku znajduje się w ryzalicie środkowym tejże fasady. Drugie piętro głównej ściany budynku podzielone jest pilastrami niekanelowanymi bez kapiteli. Nad pilastrami występuje pas gładkiego fryzu i gzyms międzykondygnacyjny. Pozostałe elewacje pozbawione są charakterystycznych szczegółów.

 

postheadericon Zamek w Przecławiu

Ocena użytkowników: / 2
SłabyŚwietny 

Zamek Przecław

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokalizacja Przecławia przypada prawdopodobnie na czasy Bolesława Wstydliwego. Nie ma jednak żadnych informacji źródłowych, kiedy dokładnie powstało miasto. Pierwszy dokument potwierdzający miejskość Przecławia poświadcza dopiero zapiska z 1419 roku informująca, że "Jakub Splekot z synem Janem, mieszkańcy przedmieścia przecławskiego, mieli się stawić przed trybunałem ziemskim pilźnieńskim". Pierwszy dwór drewniany w Przecławiu wzniósł i otoczył ziemnymi wałami obronnymi Stanisław Ligęza. Wiadomo tylko, że dwór znajdował się w rękach Ligęzów do roku 1578, następnie zaś jako posag Anny Ligęzianki przeszedł w ręce Koniecpolskich. Na miejscu drewnianego dworu Andrzej Koniecpolski herbu Pobóg, wzniósł murowany, piętrowy i podpiwniczony pałac, który do dziś stanowi główny korpus zamku przecławskiego. Dwór w Przecławiu był jednopiętrowa, przykrywał ją dach przesłonięty attyką.

Więcej…

 

postheadericon Baszta w Rzemieniu

Ocena użytkowników: / 6
SłabyŚwietny 

Wieś Rzemień leży 10 km na południe od Mielca. Znajduje się tu średniowieczna wieża mieszkalno-obronna otoczona fortyfikacjami. Wieża w Rzemieniu jest jedną z pierwszych budowli murowanych, wzniesionych na terenie Puszczy Sandomierskiej. Najwcześniejsza wzmianka dotycząca budowli pochodzi z 1448 roku, zatem jej powstanie możemy odnieść do czasów wcześniejszych. Druga połowa XIV wieku to okres, kiedy właścicielami terenów na których znajdował się Rzemień byli nieślubni synowie Kazimierza Wielkiego Pełka i Niemierz. Możemy zatem wnioskować, że wieża w Rzemieniu powstała z inicjatywy Kazimierza Wielkiego. W XVI wieku Rzemień staje się siedzibą rodową Tarnowskich. Dokument z 1546 roku dotyczy podziału majętności między wdową po Stanisławie Tarnowskim, Katarzyną z Dąbrowicy i jej dwoma synami Wojciechem i Janem, przedstawia nam ówczesny stan wieży w Rzemieniu.

Jak wynika z tego dokumentu wieża pełniła funkcję mieszkalną, otoczona była wałami z bramą wjazdową i mostem. Istniało także podzamcze zwane Przedrostkiem, na którym wymienione są: stajnia, gumno, sad i in. Około roku 1580 Nelli i Justimonti (architekci włoscy) przeprowadzili prace budowlane w Rzemieniu. Był to zasadniczy etap przebudowy gotyckiej wieży w stylu renesansowym. Objęcie włości przez Lubomirskich rozpoczyna nową kartę w historii wieży. Poczet właścicieli otwiera Stanisław Lubomirski, który wg F.Siarczyńskiego "w 1640 roku basztami, okopami : 40 działami obwarował, a dzieciom swoim zlecił aby te z mieysca ruszane nie były".

Wieża usytuowana jest w dolinie rzeki Wisłoki na uboczu wsi Rzemień. Wzniesiona jest z cegły o układzie polskim, założona na planie kwadratu (14 x 14 m). Frontem zwrócona jest na zachód, obwiedziona cztero-bastionowym wałem ziemnym. Budowla jest czterokondygnacyjna, z zagłębionym przyziemiem i posadowiona na dębowych palach. Mury wieży posiadają znaczną grubość dochodzącą do 2,20 m. Zewnętrzne elewacje oblicowane są cegłą, dachy pokryte są dachówką tzw. "karpiówką" .

...

 
Archiwum
Kanał RSS

created by Arrcom.