Get Adobe Flash player
Start Rezerwaty przyrody Bagno Przecławskie

postheadericon Bagno Przecławskie

Ocena użytkowników: / 6
SłabyŚwietny 

Bagna Przecławskie


Jest to rezerwat torfowiskowy o powierzchni 25,58 ha, z czego  23,16 ha stanowią lasy, a pozostałe 2,40 ha to powierzchnia nieleśna, która obejmuje m. in. torfowisko wysokie (1,59 ha) i mszary. Ochroną ścisłą objęto 9,00 ha (torfowiska i ich najbliższe otoczenie), ochroną częściową natomiast pozostałą część stanowiącą 16,56 ha.

Rezerwat ten położony jest na 21°28’ długości wschodniej i na 50°12’ szerokości geograficznej północnej, na wysokości 210 m n.p.m. Objęty ochroną oddział leśny 115 leży w Leśnictwie Przecław, Obrębu Przecław i w Nadleśnictwie Tuszyma. Dojechać do rezerwatu można z Przecławia, drogą w kierunku Radomyśla – przystanek PKS Podlesie (ok. 2km od Przecławia). Łączna powierzchnia rezerwatu 25,56 ha, w tym 23,16 ha przypada na lasy, a pozostałe 2,40 ha to powierzchnia nieleśna, w tym 1,59 ha to torfowiska wysokie i mszary, będące głównym celem ochrony. Do ochrony ścisłej zakwalifikowano tereny torfowisk i ich otoczenie o łącznej powierzchni 9,0 ha, a pozostała część o powierzchni 16,56 ha jest pod ochroną częściową.

Rośnie tu ponad 200 gatunków roślin naczyniowych związanych z torfowiskami wysokimi i przejściowymi oraz borami sosnowymi. Rosną tu m.in.: modrzewica zwyczajna, żurawina błotna, wełnianka pochwowata, wełnianka szerokolistna, wełnianka wąskolistna, turzyca bagienna, przygiełka biała, bagnica torfowa, rosiczka okrągłolistna, rosiczka długolistna i pośrednia, bagno zwyczajne, widłak goździsty i spłaszczony, pomocnik baldaszkowy, gruszyczka zielonawa, brzoza czarna, kruszyna pospolita i wiele innych gatunków. Na terenie rezerwatu mamy następujące siedliska lasu: bór mieszany wilgotny, bór mieszany świeży, bór bagienny oraz ols jesionowy. W drzewostanie dominuje sosna z domieszką dębu szypułkowego i brzozy, oraz buka i dębu czerwonego.

Fauna rezerwatu jest dość bogata, spośród płazów spotyka się: traszkę grzebieniastą i zwyczajną, kumaka nizinnego, grzebiuszkę ziemną, ropuchę szarą i zieloną, rzekotkę drzewną, żabę jeziorkową, żabę wodną i moczarową. Gady rezerwatu reprezentowane są m.in. przez: jaszczurkę zwinkę i żyworodną, padalca zwyczajnego i żmiję zygzakowatą. Spośród ptaków spotyka się: sójkę, czyżyka, ziębę, skowronka borowego, świergotka drzewnego, sikorkę bogatkę, sikorkę sosnówkę, sikorę czubatkę, kukułkę, dzięcioła średniego i czarnego, myszołowa zwyczajnego, cietrzewia, bociana czarnego, słonkę, brodźca samotnego, kaczkę krzyżówkę. Z ssaków występują tu: nietoperze (mroczek późny i borowiec wielki), ryjówka aksamitna, ryjówka malutka, wiewiórka, rzęsorek rzeczek, karczownik, orzesznica, nornik bury, mysz zaroślowa; z drapieżnych: wilk, lis, jenot, borsuk, tumak, tchórz zwyczajny, łasica leśna; z parzystokopytnych: dzik, sarna i jeleń europejski.

Rezerwat leży na terenie miejscowości Przecław. Wyróżniono tu wysokotrofowiskowy zespół Sphagnetum magellanici, zajmujący obrzeża zbiornika wodnego oraz tworzący kępy w środkowej części zbiornika: zespół turzycy bagiennej Caricetum limosae; zbiorowisko przejściowe między torfowym borem sosnowym Sphagno-Pinetum a borem bagiennym Vaccinio Ulignosi-Pinetum; zbiorowisko przejściowe miedzy borem bagiennym a mieszanym borem sosnowo-dębowym Pino-Quercetum; zbiorowisko przejściowe między borem świeżym Vaccinio myrtilli - Pinetum" a borem bagiennym i zbiorowisko sosnowo-dębowego boru mieszanego Pino-Quercetum.
Z rzadkich i chronionych gatunków roślin stwierdzono: rosiczkę okrągłolistną i pośrednią Drosera rotundifolia, D.Intermedia, turzycę bagienną Carex limosa.
Wśród przedstawicieli fauny na uwagę zasługuje cyraneczka Anas crecca, a także podawany w planie urządzenia gospodarstwa rezerwatowego brodziec samotny Tringa ochropus, którego występowania nie potwierdzają jednak inne źródła.

 

W granicach gminy Przecław zaprojektowano  leśny rezerwat przyrody (o statusie rezerwatu częściowego) - Końskie błota. Obiekt ten położony jest w kompleksie leśnym na terenie wsi Rzemień, zajmuje on powierzchnię 34,03 ha. Na szczególną uwagę zasługuje oczko wodne porośnięte zespołem lilii wodnych  Nupharo-Nymphaeetum z grzybieniami białymi Nymphaea alba, otoczone zbiorowiskami szuwarowymi i roślinnością torfowiskową.
Obrzeże mokradła porasta śródlądowy bór wilgotny Molinio-Pinetum. Z roślin rzadkich i chronionych występują tu m. in.; widłak jałowcowy Lycopodum annotinum, bagno zwyczajne Ladum palustre oraz wspomniane już grzybienie białe.

 
Archiwum

created by Arrcom.