Start Harmonogramy CEE SP Tuszyma

SP Tuszyma - harmonogram 2010

Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 
Program działań ekologicznych
Centrum Edukacji Ekologicznej
w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Tuszymie
WSTĘP

Celem programu jest kształtowanie przekonania u uczniów, że stan środowiska zależy od działalności człowieka oraz ukazanie uczniom możliwości wpływania na zmiany w najbliższym otoczeniu. Realizowanie tego jest możliwe przez kształtowanie postawy proekologicznej już od najmłodszych lat, ze szczególnym ukierunkowaniem właśnie na środowisko lokalne. Program obejmuje również działania we współudziale rodziców.


CELE PROGRAMU

OGÓLNY:
•    Kształtowanie postaw proekologicznych dzieci i młodzieży.

SZCZEGÓŁOWE:
•    Rozwijanie u uczniów zainteresowania przyrodą, jej pięknem i różnorodnością,
•    Dostrzeganie korzystnych i niekorzystnych zmian zachodzących w najbliższym otoczeniu,
•    Kształtowanie postawy odpowiedzialności za stan środowiska,
•    Podejmowanie różnych działań na rzecz ochrony środowiska we własnym otoczeniu,
•    Poznawanie różnych gatunków roślin i zwierząt chronionych w najbliższym otoczeniu i w Polsce,
•    Kształtowanie umiejętności dobrego wypoczynku w czasie obcowania z przyrodą na wycieczkach lub zajęciach terenowych.


PLANOWANE EFEKTY REALIZACJI PROGRAMU


- Uczniowie potrafią wskazywać pozytywne i negatywne skutki ingerencji człowieka w środowisko,
- Potrafią podejmować i realizować działania ekologiczne na co dzień w swoim otoczeniu,
- Potrafią właściwie i kulturalnie zachować się w miejscach publicznych zgodnie z zasadami działań   ekologicznych,
-  Potrafią prowadzić  obserwacje przyrodnicze w najbliższej okolicy bez zakłócania porządku w przyrodzie,
- Podejmują różne akcje i działania ekologiczne, aktywnie w nich uczestniczą,
- Rodzice uczniów włączają się do działań ekologicznych w szkole i w środowisku lokalnym.

CZAS REALIZACJI PROGRAMU
Od marca 2010 r. do marca 2011 r.

METODY PRACY
•    Apele
•    Inscenizacje
•    Multimedialne prezentacje ekologiczne
•    Pogadanki i dyskusje na tematy ekologiczne
•    Wystawy
•    Gazetki
•    Konkursy wiedzy, plastyczne
•    Akcje i działania ekologiczne
•    Wycieczki piesze, rowerowe i autokarowe
•    Spotkania z leśnikami
•    Zajęcia edukacyjne
•    Projekcje filmów


UCZESTNICY PROGRAMU
Społeczność szkolna, rodzice, nauczyciele


ZADANIA I SPOSÓB REALIZACJI CELÓW

1. Kwiecień – Tydzień Ekologiczny
- 22 kwietnia – Dzień Ziemi – apel, przygotowanie inscenizacji
- Konkurs wiedzy przyrodniczej i ekologicznej
- wykonanie gazetki szkolnej na temat „ Rośliny i zwierzęta chronione w Polsce”.
- „Ogród moich marzeń” – konkurs plastyczny klas 0 – III
- prezentacja multimedialna z konkursów ekologicznych przeprowadzonych w szkole.


2. Dzień Lasu i Zadrzewień ( 1 czerwca )
      – wycieczka do lasu, konkurs plastyczny „Moje drzewo”.  
      - Ekologiczny Turniej Sportowy dla uczniów klas I - III
- Światowy Dzień Ochrony Środowiska ( 5 czerwca)
- prezentacje multimedialne na temat: „ Atrakcje turystyczne i przyrodnicze naszego  regionu”.
      - wykonanie gazetki szkolnej na temat rośliny i zwierzęta chronione w naszej okolicy

3. Propagowanie zdrowego stylu życia
       - wystawa prac na temat zdrowej żywności,
       - wykonanie wspólnie z rodzicami piramidy żywienia,
       - Rajd Śladami Pomników Przyrody w najbliższej okolicy ( wspólnie z rodzicami).
       - zajęcia edukacyjne poświęcone zdrowemu odżywianiu i aktywnemu trybowi życia.
       - projekcja filmów edukacyjnych: „Stres”, „Dieta a nadciśnienie, „ Nadwaga a otyłość”.

4.   Udział w akcji ekologicznej „Sprzątanie Świata” ( wrzesień ).

       - udział w akcjach ekologicznych:
       - zbiórka baterii,
       - zbiórka aluminiowych puszek.
       - projekcja filmu na temat szkodliwości niebezpiecznych odpadów dla środowiska.
       - wykonanie gazetki ściennej prezentującej piktogramy ekologiczne.
       - rodzic pierwszym ekologiem dziecka – prelekcja

5. Światowy Tydzień Ochrony Zwierząt ( 4 – 11 października )
      - prezentacje multimedialne: „Zwierzęta naszych lasów”, „Zwierzęta chronione w naszej   okolicy”.
        - wykonanie gazetki szkolnej o tematyce „ Jesień w przyrodzie”.
        - pogadanka dla uczniów klas najmłodszych – spotkanie z leśnikiem
        - wycieczka piesza do siedziby nadleśnictwa,
        - wycieczki rowerowe i autokarowe do rezerwatów przyrodniczych w naszej okolicy.
        - zbiórka karmy dla zwierząt – nawiązanie współpracy ze schroniskiem dla zwierząt

6.  Dzień Świętego Franciszka – patrona ekologów ( 10 października )
       - prezentacja sylwetki patrona
       - prezentacja dekalogu dla ekologów opracowanego przez św. Franciszka

7. Zima w przyrodzie
      - Akcja „Pomóż zwierzętom przetrwać zimę”.
      - wycieczki do lasu – obserwacja zimowego krajobrazu, kuligi


                                                                                                Opiekun Centrum Ekologicznego

                                                                                                           Małgorzata Wszołek


 
Archiwum