Start Harmonogramy CEE ZS Przecław

ZS Przecław - harmonogram 2010

Ocena użytkowników: / 2
SłabyŚwietny 
Harmonogram
pracy Centrum Ekologicznego
przy Zespole Szkół w Przecławiu
na rok szkolny 20101.    Centrum jest dostępne dla społeczności gminy Przecław codziennie  w godzinie od 8 00 - 15 00.
2.    Z centrum mogą korzystać uczniowie Zespołu Szkół w Przecławiu  w godzinach jego otwarcia na zajęciach z biologii, chemii i geografii.
3.    Dane ze stacji METEO są dostępne przez całą dobę (rok) aktualizowane co 15 minut strona: www.zsprzeclaw.pl.
4.    Tematyka zajęć planowanych w roku 2010 :

Styczeń :
    Ochrona i zachowanie bioróżnorodności, konsumpcja przyjazna środowisku, omówienie zasad konkursu pt.: „Nasze środowisko Naszym okiem” – warsztaty dla dzieci i młodzieży.
    Realizacja projektu „Ożywić pola – rok zająca” – warsztaty dla dzieci i młodzieży.

Luty:
     Korzystanie z zasobów wody, plan działań dla czystej wody,      demonstracja oznaczenia N-NO3 w wodzie – warsztaty dla dzieci i młodzieży.
     Realizacja projektu „Ożywić pola – rok zająca” – warsztaty dla dzieci i młodzieży.
     Debata pt.: „Przyjaźniej dla środowiska”.

Marzec:
     Ograniczenie produkcji odpadów, plan skutecznego ograniczenia ilości odpadów –  warsztaty dla dzieci i młodzieży.
     Realizacja projektu „Ożywić pola – rok zająca” – warsztaty dla dzieci i młodzieży.

Kwiecień:
    Zachowanie zrównoważonego środowiska, odpowiedzialne korzystanie z zasobów naturalnych na podstawie polskich i unijnych rekomendacji – warsztaty dla dzieci i młodzieży.
    Realizacja projektu „Ożywić pola – rok zająca” – warsztaty dla dzieci i młodzieży.
    Realizacja projektu „Dzień Ziem ”

Maj:
     Realizacja projektu „Ożywić pola – rok zająca” – warsztaty dla dzieci i młodzieży.
     Zajęcia z wykorzystaniem danych ze stacji METEO – młodzież gimnazjum.

 Czerwiec:
     Zajęcia z chemii i biologii – tworzenie prezentacji multimedialnych pn. „Ochrona środowiska w najbliższym środowisku”.

Wrzesień:
     Zajęcia z chemii, biologii i geografii z wykorzystaniem zasobów  Centrum.
     Organizacja akcji „Sprzątanie Ziemi”.

Październik:
    Zajęcia z chemii, biologii i geografii z wykorzystaniem zasobów Centrum.
    Realizacja projektu pn. „Dzień drzewa”

Listopad:
    Zajęcia z chemii, biologii i geografii z wykorzystaniem zasobów Centrum.

Grudzień:
     Zajęcia z chemii, biologii i geografii z wykorzystaniem zasobów Centrum.


 
Archiwum