Start Harmonogramy CEE SP Przecław

SP Przecław - harmonogram 2010

Ocena użytkowników: / 2
SłabyŚwietny 
Harmonogram zajęć i spotkań
w Centrum Edukacji Ekologicznej
przy szkole podstawowej
w Przecławiu


 
Dane przedstawiamy wg następującego schematu

lp.
rodzaj przedsięwzięcia
przewidywany termin
uczestnicy
osoba odpowiedialna


1.
„Zdrowe drugie śniadanie” - pogadanka na temat zdrowego odżywiania się w związku z europejskim programem „Owoce w szkole”
Luty - 2010
Uczniowie klas I - III
B. Kopacz

2.
Lekcje środowiska i przyrody wynikające z programu nauczania
W ciągu roku
Uczniowie klas I - VI
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i przyrody

3.
„Przyroda inspiracją dla kompozytorów” – zajęcia muzyczne połączone z prezentacją multimedialną obiektów przyrodniczych, fragmentów krajobrazu itp.
W ciągu roku
Uczniowie uczestniczący w Programie niwelowania dysproporcji, nauczyciele uczący muzyki z terenu gminy Przecław
Zuzanna Barszcz

4.
Tydzień Ekologiczny
a)      „Stoliczku nakryj się” – kiermasz zdrowej żywności;
b)      Finał konkursu poetyckiego na własny wiersz pod hasłem „Uroki przyrody”
c)      „Ogródek pełen witamin” – wystawa nowalijek samodzielnie wyhodowanych w doniczkach przez uczniów
Kwiecień 2010
Uczniowie, rodzice, przedstawiciele różnych grup społecznych z terenu Przecławia,  Opiekunowie Klubu Ekologicznego
5.
„Przyroda pędzlem malowana” – plener malarski w arboretum
Maj 2010
Członkowie Koła plastycznego
Opiekun CEE,
Nauczyciele prowadzący zajęcia

6.
Osobliwości przyrodnicze w gminie Przecław – prelekcja pracownika Nadleśnictwa Tuszyma połączona z prezentacją  multimedialną
Maj 2010
Członkowie stowarzyszeń
(TPPiZP, Koło Kobiet Aktywnych, zainteresowani mieszkańcy Przecławia
Dyrekcja szkoły, pracownicy Nadleśnictwa Tuszyma

7.
Wiosna bez płomieni – prelekcja na temat wypalania traw na wiosnę i zasad zachowania się w przypadku zagrożenia pożarowego przeprowadzona przez pracowników Powiatowej Komendy Straży Pożarnej
Maj 2010
Uczniowie klas VI, członkowie społeczności przecławskiej
Dyrekcja szkoły

8.
„Mamy tylko jedną ziemię” – nie zamieniajmy jej w pustynię – sesja naukowa poświęcona zagrożeniom środowiska człowieka
Wrzesień 2010
Przedstawiciele wszystkich grup społecznych z terenu Przecławia, zakładów pracy z terenu gminy Przecław, instytucji zajmujących się ochroną środowiska
Dyrekcja, opiekunowie Klubu Ekologicznego, uczniowie biorący udział w zajęciach koła przedmiotów ścisłych i ekologii

9.
„Z przyrodą za pan brat”- edukacja ekologiczna przedszkolaków
W ciągu roku szkolnego
Dzieci przedszkolne z Przedszkola Komunalnego w Przecławiu
Opiekun CEE, nauczyciele przedszkola

10.
„Witaminy zamknięte w słoikach” – pokaz multimedialny i prelekcja dietetyczki
Wrzesień 2010
Rodzice uczniów, zainteresowane panie domu z terenu Przecławia
Dyrekcja, dietetyczka, szefowa kuchni szkolnej

11.
Finał gminnego konkursu ekologicznego dla klas trzecich
Październik 2010
Uczniowie klas trzecich z terenu gminy Przecław Opiekun Klubu Ekologicznego

12.
Zajęcia wynikające z realizacji programu „Trzymaj formę”
W ciągu roku
Uczniowie klas IV - VI
Koordynator programu

13.
Podsumowanie działań w CEE – prezentacja multimedialna połączona z degustacją potraw przygotowanych ze zdrowej żywności
Grudzień
Przedstawiciele Samorządu Gminnego, instytucji współpracujących ze szkołą
Dyrekcja szkoły, opiekun CEE, opiekun Klubu Ekologicznego


 
Archiwum