Start Centra Edukacji Ekologicznej Konkurs na logo CEE Regulamin konkursu na logo

Regulamin konkursu

Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 

REGULAMIN KONKURSU

na znak graficzny – identyfikację wizualną (logo)
Centrum Edukacji EkologicznejI. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Regulamin określa: cele konkursu, warunki uczestnictwa w konkursie, zasady ogłaszania, kryteria oraz sposób oceny projektów, sposób informowania o konkursie i jego warunkach.
2. Konkurs jest ogłoszony przez Centrum Edukacji Ekologicznej w Przecławiu.
3. Okres trwania konkursu o od 1 marca 2010r. do 1 czerwca 2010r.
4. Postępowanie konkursowe – w oparciu o przepisy niniejszego Regulaminu przeprowadza Komisja Konkursowa, powołana przez organy Centrum Edukacji Ekologicznej.

II. ORGANIZATOR I CEL KONKURSU

1. Organizatorem Konkursu jest

Centrum Edukacji Ekologicznej w Przecławiu
ul. Rynek 2
39-320 Przecław

2. Osobą odpowiedzialną za kontakt jest:

Pani Justyna Strzępka
 tel. 017 774 70 50, 017 581 31 76
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ,


3. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego znaku graficznego (logo), charakteryzującego Centrum Edukacji Ekologicznej spełniającego jednocześnie rolę marketingową oraz informacyjną.
4. Wyłoniony w Konkursie znak graficzny (logo) będzie wykorzystywany do identyfikacji wizualnej Centrum Edukacji Ekologicznej, zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej.
5. W związku z założeniami, aby znak graficzny (logo) w jak największym stopniu nawiązywał do celów i zadań Centrum Edukacji Ekologicznej informujący, że podstawowym celem Centrum Edukacji Ekologicznej jest propagowanie idei ekorozwoju jako całokształtu działań człowieka na rzecz zasobów środowiska przyrodniczego, kształtowanie poparcia dla proekologicznych przedsięwzięć Samorządu Przecławia orz budowanie obrazu Gminy jako wzorcowego ośrodka rozwoju zrównoważonego.

III. ADRESACI KONKURSU

1.    Konkurs adresowany jest do:
•    szkół podstawowych:
klasy I – VI
•    gimnazjum
klasy I – III

2.    Prace mogą być realizowane i zgłaszane indywidualnie.
IV. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1.    Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
a)    Akceptacja i przestrzeganie warunków konkursu.
b)    Dostarczenie prac konkursowych zgodnie z wymaganiami, o których mowa w niniejszym Regulaminie Konkursu.
2.    Na Konkurs, jeden uczestnik może nadesłać maksymalnie 1 projekt.
3.    Każda praca na odwrocie musi zawierać czytelne dane: tytuł, imię i nazwisko autora, telefon, wiek, oraz nazwę i adres szkoły, imię i nazwisko opiekuna/ nauczyciela, pod kierunkiem którego powstała praca.

V. WYMAGANIA, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ PROJEKT ZNAKU GRAFICZNEGO

1.    Projekt znaku graficznego (logo) powinien:
a)    Nadawać się do jego różnorodnego wykorzystania, zarówno na materiałach biurowych codziennego użytku (wizytówka, koperta, teczka) jak i materiałach reklamowych
 i promocyjnych),
b)    komponować się zarówno na małym jak i dużym formacie (dlatego prosimy o przedstawienie
go w  formacie A4  lub A3,
c)    składać się z wyrazów albo rysunków lub z kombinacji wyrazów i rysunków,
d)    być przedstawiony w wersji kolorystycznej lub czarno- białej. Nazwa Centrum Edukacji Ekologicznej może  być w logo użyta w pełnym znaczeniu lub skrócie CEE.
2.    Projekty mogą być wykonane w dowolnej technice graficznej wykonanej ręcznie na papierze.
W tym zakresie nie ma wymagań, co do kształtu, kolorów i rodzaju czcionki użytych w logo.
VI. TERMIN I MIEJSCE NADSYŁANIA PRAC KONKURSOWYCH

1.    Prace należy składać osobiście lub listownie na adres:
Miejskie  Centrum Kultury w Przecławiu,
ul. Rynek 2
39-320 Przecław

2.    Termin nadsyłania prac do  1 czerwca 2010 r. Po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane.
3.    Koszty dostarczenia prac pokrywa sam uczestnik. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie lub zaginięcie pracy konkursowej w czasie przesyłki.
4.    CEE  nie zwraca nadesłanych prac. Nadesłane prace stają się własnością organizatora konkursu
 i mogą być wykorzystane w całości lub we fragmentach  w celach promocyjnych Centrum Edukacji Ekologicznej.

VII. KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH

1.    Prace konkursowe oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:
a)    przedstawienie charakteru Centrum Edukacji Ekologicznej
b)    czytelność i funkcjonalność, łatwość konwersji na różne media,
c)    oryginalność znaku,
d)    łatwość zapamiętywania i  rozpoznawania znaku,


VIII. OCENA PRAC KONKURSOWYCH

1.    Organizator Konkursu powołuje 3 -osobową Komisję Konkursową.
IX. NAGRODA

1.    Laureat zostanie zaproszony na spotkanie z przedstawicielami Komisji Konkursowej oraz otrzyma nagrodę.

X. ROSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

1.    Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 10 czerwca 2010r.
    Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej www.goksitprzeclaw.eu i w gablocie informacyjnej  MCK w Przecławiu oraz laureaci konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie.

2.    Procedura prac Komisji Konkursowej jest niejawna.
3.    Decyzja Komisji Konkursowej o przyznaniu nagrody jest ostateczna i nie przysługuje
od niej odwołanie.
4.    Jury zastrzega sobie prawo do nie rozstrzygnięcia konkursu.
 


 
Archiwum